cropped-ngochan2.jpg
Page 1 of 126:1 2 3 4 » Last »
Lời sống hôm nay: "Ngay ở đời này, lúc bị bắt bớ, các con lãnh được gấp trăm, còn đời sau các con sẽ được sự sống vĩnh cửu"(Mc 10, 28-31)
Lm Huỳnh Công Hạnh