cropped-ngochan2.jpg
Page 1 of 114:1 2 3 4 » Last »
Lời sống hôm nay: "Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. (Mt 18,3)
Lm Huỳnh Công Hạnh